Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Miljø og Energi Telemark

 

I denne rapporten er Arenaprosjektet Energi og Miljø i Telemark vurdert, på bakgrunn fra intervjuer med involverte personer.