Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nærings-NM 2006

 

I Nærings-NM 2006 analyseres næringslivet i de 83 politiske regionene i Norge, med hensyn til lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse.  Disse indikatorene inngår i næringslivsindeksen, som gir et samlet bilde på næringsutviklingen. I årets Nærings-NM er også bedriftenes FoU-virksomhet målt, gjennom deltakelsen i SkatteFUNN.

Nærings-NM er utført på oppdrag fra NHO, for tredje år i 2006.