Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Sauda

 

Analyse av utviklingen i Sauda med hensyn til utviklingen i folketall, vekst og lønnsomhet i næringslivet, nyetableringer, pendling og arbeidsmarked m m.