Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Folk og næringsliv i Skien

En statusrapport februar 2007


Første del av næringsanalyser for Grenland med bakrunn i tall fra 2006.  Denne delen omfatter befolkning og nyetableringer.