Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Piplinger og kultur- og naturbaserte opplevelser.

Røysland gård


Innholdet i prosjektet er konfidensielt fram til 1.4.2009.

Formålet med forprosjektet har vært å foreslå nye opplevelseskonsept, med utgangspunkt i gården sine ressurser og stedet sitt særpreg. Gjennom innsamling av historisk materiale, idedugnader og dialogbasert forskningsmetodikk, er det foreslått en rekke nye aktiviteter og tiltak for Røysland gård. Prosjektet er en del av programmet "Forskningsbasert Kompetansemegling".