Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Musikk og kjønn: Status i felt og forskning

 

Rapporten "Musikk og kjønn: Status i felt og forskning", skrevet av Anne H. Lorentzen og Heidi Stavrum gir en oversikt over noen kjønnede tendenser i norsk musikkliv. I rapporten har forfatterne foretatt en kartlegging og systematisering av foreliggende forskning om musikk og kjønn, samt beskrevet den empiriske virkeligheten i musikkfeltet med tanke på kjønn, blant annet basert på nye tall fra norske musikerorganisasjoner. Rapporten peker også på aktuelle forskningsområder og problemstillinger for en videre forskningsinnsats på feltet.

Rapporten er skrevet på oppdrag for Musikkinformasjonssenteret (MIC).