Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Mat for ei økologisk framtid

Prosjektskisse for Økoløft i Sauherad


Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) har etablert det toårige samarbeidsprosjektet "Økoløft i kommuner". Bakgrunnen for prosjektet er at Regjeringa har sett som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal vere økologisk i 2015.

Kommunane er invitert til å søke om å bli føregangskommunar for utvikling av produksjon og forbruk av økologiske matvarer.

Midt-Telemark Næringsutvikling ba Senter for natur- og kulturbasert nyskaping ved Telemarksforsking-Bø om å utarbeide ei prosjektskisse for Sauherad kommune.

Denne skissa er presentert i dette notatet.