Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av landbrukskontoret for Sel og Vågå

 

Evaluering av landbrukskontoret for Sel og Vågå er gjennomført som en kartlegging av hvordan gardbrukerne opplever sammenslåinga. Det er også kartlagt interne og eksterne effekter, nye rutiner, arbeidsmiljø/fagmiljø og ev. forbedringspotensial for landbrukskontoret.

 

Resultatene i denne undersøkelsen viser i korthet at jo mer gardbrukerne oppsøker landbrukskontoret i Sel og Vågå, desto mer fornøyd er disse med tjenesteleveransene.

 

Landbrukskontoret er styrket ved at flere ansatte er under samme tak, og fagmiljøet utgjør en betydelig faktor i den kommunale forvaltningen. Det er viktig å utnytte denne situasjonen videre.

 

Vårt inntrykk er at lojaliteten til landbrukskontoret fra gårdbrukerne er sterk, og det er en gunstig situasjon som gir forvaltningsorganet muligheter for videre utvikling til beste for næringa og samfunnet forøvrig.