Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nettverket: Natur- og kulturparker i Norge.

En fagtur til England 25.-28.11.07


Telemarksforsking-Bø og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (med samarbeidspartneren Aurland naturverkstad) studerer natur- og kulturparker (regionalparker) som en helhetlig bygdeutviklingsstrategi for utkantområder i et prosjekt innen Norges forskningsråds AREAL-program kalt: ”Kulturelle landskap i den rurale periferien: Fra utgått landbrukspolitikk til innovativ landskapspolitikk”. Ved å skifte orientering fra landbruk til landskap, ser vi at mulighetene for en bred regional utvikling der flere aktører samspiller øker. Vinklingen i prosjektet er på landskap som regional utviklingsressurs og natur- og kulturpark (regionalpark) som organisatorisk grep. Som del av prosjektet har prosjektets samarbeidspartner Aurland naturverkstad initiert et nettverk av regionale natur- og kulturparker i Norge, hovedsakelig med utgangspunkt i Nærøyfjorden Verdsarvpark som omfatter Aurland kommune og deler av Voss, Vik og Lærdal og Valdres natur- og kulturpark med sine 6 kommuner. I tillegg har flere andre regioner vist sin interesse for denne tilnærmingen til regionale natur- og kulturparker, blant andre Fyresdal kommune i Telemark og kommunene Sigdal og Eggedal, Rollag og Nore/Uvdal rundt Trillemarka, og aktører på Varanger halvøya. I forbindelse med dette nettverket av natur- og kulturparker i Norge, arrangerte prosjektet en fagtur til England høsten 2007. Dette ble gjort gjennom Aurland Naturverkstad og med planleggingsbistand fra Nærøyfjorden Verdsarvpark. Målet med turen var å studere og bygge nettverk med to ”natur- og kulturparker”: 1) Forest of Bowland Area of Outstanding Natural Beauty og 2) Peak District National Park. Dette notatet er et referat fra fagturen til disse to områdene i England.