Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Innherred

 

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø, og er en oppdatering av tidligere næringsanalyser.  Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2006, Enhetsregisteret og diverse statistikk fra SSB.  Analysen er ment å være faktagrunnlag for strategisk næringsplanlegging, og en tilstandsanalyse som viser næringslivets status og utvikling i regionen.

Analysen viser at Innherred har hatt vekst i befolkningen i de siste åtte årene, etter en periode med nedgang i befolkningen.  Veksten er imidlertid ganske svak, og langt under landsgjennomsnittet. Innherred har netto utflytting til andre regioner i landet, men oppnår vekst i befolkningen gjennom fødselsoverskudd og innvandring fra utlandet.

I rapporten har vi også presentert resultater fra attraktivitetsbarometeret for regioner og kommuner.  Attraktivitetsbarometeret analyserer flyttestrømmene mellom kommuner og regioner i landet på bakgrunn av utviklingen i antall arbeidsplasser. Innherred er, som region betraktet, middels attraktiv. Den forholdsvis lave utflyttingen fra Innherred til andre deler av landet er omtrent som forventet ut fra utviklingen i antall arbeidsplasser i regionen. 

Innherred har hatt høyere vekst i private arbeidsplasser enn landsgjennom-snittet de siste årene, men lavere vekst i offentlige arbeidsplasser.  Det er spesielt Verdal som har hatt sterk vekst i private arbeidsplasser.

Etableringsfrekvensen i Innherred er lavere enn landsgjennomsnittet.  Analysene viser imidlertid at dette hovedsakelig skyldes bransjestrukturen i regionen, og at antall nyetableringer er normalt når vi tar hensyn til dette.

Det er også en høy andel vekstforetak i Innherred. Andel lønnsomme foretak er også bedre enn landsgjennomsnittet.

Den samlede næringsutviklingen i Innherred, målt med næringslivs-indeksen, som er basert på nyetableringer, vekst, lønnsomhet og størrelse i næringslivet, er middels.  Regionen er rangert som nummer 43 av 83 regioner når det gjelder næringsutvikling.  Innherred var rangert høyt i 2003 og 2004, men falt til langt under gjennomsnittet i 2005.  

Det er imidlertid ganske store forskjeller mellom næringsutviklingen i de enkelte kommunene i Innherred. Verdal har hatt en svært god næringsutvikling både i 2006 og i de siste årene, mens Verran har den dårligste næringsutviklingen av alle kommunene i fylket i 2006.