Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Stord, Fitjar og Sveio

 

Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS.  Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet i kommunene Stord, Fitjar og Sveio. 

Telemarksforsking-Bø har i de siste årene publisert næringsNM for regioner, hvor vi har rangert næringsutviklingen i regionene i Norge.  I dette arbeidet er det konstruert en næringslivsindeks basert på fire indikatorer: Lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringstetthet.  Oppdragsgiver ønsket å få belyst utviklingen av næringslivsindeksen og delindikatorene for de tre aktuelle kommunene.

Når det gjelder indikatorene for vekst og lønnsomhet, er disse basert på regnskapene til foretakene.  Disse er tilgjengelige i september i det etterfølgende året.  Dermed er det tallene for 2005 som er benyttet i næringslivsindeksen i denne rapporten.  Vi har likevel tatt med tall for nyetableringer i 2006 i denne rapporten, ettersom disse er tilgjengelige nå.  I næringslivsindeksen er det imidlertid etableringsfrekvensen for 2005 som er telt med.