Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Telemark 2008

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


I VRI Telemark (VRI er Norges forskningsråd satsing på virkemidler for regional innovasjon) er et av delprosjektene ”Benchmarking og forskningsformidling”.  I dette delprosjektet skal utviklingen i Telemark med hensyn til næringsutvikling og attraktivitet måles og settes i sammenheng med målsettinger som er definert i VRI, fylkesplanen og de strategiske næringsplanene på regionalt og kommunalt nivå i fylket.

Telemark fylkeskommune
  • Vekst i Grenland AS
  • Midt-Telemark Næringsutvikling AS
  • Vest-Telemark Næringsutvikling AS
  • Notodden Utvikling AS
  • Rjukan Næringsutvikling AS
  • Drangedal Næringsselskap
  • Kragerø kommune

Knut Vareide ved Telemarksforsking-Bø er prosjektleder og har gjennomført analysene og skrevet rapporten.