Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Øvre Romerike

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Romerike


Øvre Romerike har den høyeste befolkningsveksten av alle regionene i landet.  Den høye befolkningsveksten kommer av netto innflytting fra andre regioner.  Det er spesielt barnefamilier som flytter inn til regionen.  Unge voksne i 20-årene flytter til en viss grad ut av regionen.

Regionen har høyere vekst i arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet, både i privat og offentlig sektor. Næringslivet i regionen gjør det godt, både med hensyn til omsetningsvekst, lønnsomhet og nyetableringer. Øvre Romerike er nummer syv av 83 regioner i Nærings-NM, som måler den samlede næringsutviklingen i alle regioner i landet. Næringslivet i Øvre Romerike er i fremgang, og har forbedret sin rangering i Nærings-NM de siste årene, fra å være nummer 37 i 2004. Veksten i private arbeidsplasser er likevel ikke spesielt høy.

Den sterke innflyttingen til Øvre Romerike skyldes dermed ikke arbeidsplassvekst i regionen, men at Øvre Romerike er svært attraktivt som bosted.  Regionen er kåret til den mest attraktive regionen i landet på Attraktivitetsbarometeret 2008.  Målingen av attraktivitet er basert på flyttestrømmer mellom regioner, korrigert for flytting som skyldes endringer i antall arbeidsplasser.

Det er variasjoner mellom kommunene i Øvre Romerike, spesielt når det gjelder næringsutviklingen.  Ullensaker har den beste næringsutviklingen av alle kommunene i landet i 2007.  Gjerdrum har også god næringsutvikling.  De andre kommunene skårer imidlertid under middels når det gjelder samlet næringsutvikling.  Alle kommunene er attraktive som bosteder og trekker til seg innbyggere, selv om veksten i antall arbeidsplasser er svak.  Nærheten til Oslo, forbedrede kommunikasjoner og tilgjengelig areal for boliger, gjør at regionen trekker til seg mange innbyggere som pendler til Oslo.