Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet

 

Rapporten er gjort på opprag av Porsgrunn kommune og Herøya Industripark. Rapporten oppsummerer arbeidsreisevanene til ansatte ved Rådhuskvartalet og ved Heraøya Industripark, sett i sammenheng med nasjonale undersøkelser og infrastrukturplaner for Grenland. Rapporten gjengir også konkrete forslag fra de ansatte om hvordan kollektivtilbudet og tilretteleggingen for gående og syklende kan forbedres.