Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fylkesplan for Telemark, Resulatrapport, Kompetanse

 

Delrapport om kompentanse.