Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fylkesplan for Telemark, Resultatrapport, infrastruktur

Miljøvennlig areal- og transportutvikling


Delrapport om infrastruktur.