Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

To dope or not to dope

A study on the decision to use drugs in norwegian sports