Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

The Artist in Metropolis: Centralisation Processes and Decentralisation Policy in the Artistic field