Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Desinformasjon om analyser av stordriftsfordeler i landbruket.