Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Politics and Citizenship on the Eastern Baltic Seaboard