Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Barnehager i et samfunnsøkonomisk perspektiv

 

Hvilken betydning har barnehagen - sett fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel? Hvordan samspiller barnehagetjenestene med arbeidsmarkedet og andre markeder? Og hvordan kan vi vurdere den offentlige, skattefinansierte ressursinnsatsen på feltet?