Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sted som metafor for kvinnelig subjektivitet: Reisen mot nord