Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Full barnehagedekning - hvordan og til hvilken pris?

 

Det har i det siste vært betydelig politisk oppmerksomhet omkring barnehager og barnehagepolitikk. Tre ulike politiske grupperinger har lagt fram hvert sitt forslag til løsning av problemer i barnehagesektoren. I den forbindelse kommer vi med noen betraktninger om problemer knyttet til målsetninger og virkemidler i barnehagepolitikken. Vi vurderer bl.a. årsaken til overskuddsetterspørsel i barnehagemarkedet og hva som skal til for å fjerne den. Videre vurderer vi mulige konsekvenser av de tre politiske forslagene som nå ligger på bordet, og som har som siktemål å løse de problemer en sliter med i barnehagesektoren.