Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Scenekunstutvalgets utredning. Et bidrag til revitalisering av norsk scenekunst?