Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sosiologi som kampsport. Bourdieu og kulturforskningen