Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme!

Om kunstnerroller i endring