Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing?