Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

The Institutionalization of an Elite Sport unit. The case of Olympiatoppen