Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Lønnssmitte fra privat til kommunal sektor i norske arbeidsmarkeder

 

Denne analysen studerer lønnssmitteeffekter fra privat til kommunal sektor i norske arbeidsmarkeder. Vi finner tydelige tegn på lønnssmitte fra det lokale arbeidsmarkedet til kommunal forvaltning. Vi kaller dette ekstern lønnssmitte Denne effekten er betydelig sterkere for teknisk personale enn for andre grupper. Den eksterne lønnssmitten ser ut til å spre seg øvrige kommunalt ansatte. Vi kaller dette intern lønnssmitte. Den interne lønnssmitten virker slik at andre utdanningsgrupper i kommunal forvaltning løftes lønnsmessig når personale med teknisk bakgrunn løftes.

Artikkelen er skrevet på bakgrunn av at et prosjekt for KS Program for storbyrettet forskning og ble trukket fram av NIBR som et av prosjektene i programmets 30-årige historie som skiller seg positivt ut.