Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hvorfor er kjønn en blind flekk i kulturpolitikkforskningen?