Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

En historie om svensk kulturpolitikk. Om Tobias Hardings avhandling "Nationalasing Culture"