Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Toppidrettens formel. Olympiatoppen som alkymist.