Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Comparative Elite Sport Development. Artikkeltittel: Norway.