Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Statlig styring av kommunesektoren - konsekvenser for effektivitet og fordeling