Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet i Lofoten

 

Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren. Lofoten har en befolkningsnedgang som plasserer regionen som nummer 62 av 83 regioner.  Det er dermed 21 regioner som har større nedgang enn Lofoten.  Lofoten har ganske høy innvandring og er her rangert som nummer 20.  Fødselsbalansen er middels.  Hovedproblemet er at det er netto utflytting fra Lofoten til andre regioner.

Nettoflyttingen er påvirket av to faktorer: Arbeidsplassutvikling og attraktivitet.

Lofoten har hatt vekst i arbeidsplasser de siste tre årene på 5,4 prosent.  I denne perioden har hele landet hatt vekst, og veksten i Lofoten er dermed litt under gjennomsnittet.  Veksten i offentlige arbeidsplasser er bedre enn gjennomsnittet, men det er lav vekst i privat næringsliv som trekker ned. Lofoten har dårlig næringsutvikling, særlig er lønnsomheten svak. Den samlede veksten i arbeidsplassene er imidlertid relativt bedre enn flyttebalansen.

Den store utflyttingen fra Lofoten synes dermed å skyldes andre faktorer enn arbeidsmarkedet.  Det er grunnen til at Lofoten kommer dårlig ut på attraktivitetsmålingen.  Det er spesielt de unge voksne som flytter ut av regionen.  For barnefamilier framstår Lofoten som litt under middels attraktiv.