Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nettverksguide Telemark

Statusnotat juni 2007


Dette notatet viser status for evalueringsarbeidet relatert til prosjektet
Nettverksguide Telemark pr. juni 2007. Evalueringen startet i februar 2007, og munnet ut i en rapport i januar i 2008. Evaluators oppgave i løpet av våren 2007 være å yte bistand i forbindelse med utviklingsdelen av prosjektet. Målet for utviklingsarbeidet var å komme fram til en modell for hvordan nettverksarbeid for målgruppen kan drives i samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor på sentralt, regionalt og lokalt nivå.