Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet i Midt-Gudbrandsdal

 

Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren. Midt-Gudbrandsdal har en befolkningsnedgang som plasserer regionen som nummer 73 av 83 regioner.  Det er dermed bare ti regioner som har større nedgang enn Midt-Gudbrandsdal. 

Midt-Gudbrandsdal har ganske høy innvandring og er her rangert som nummer 24.  Fødselsbalansen er svært dårlig, og det er bare to regioner i landet med større fødselsunderskudd.  Hovedproblemet er likevel at det er netto utflytting fra Midt-Gudbrandsdal til andre regioner. 

Nettoflyttingen er påvirket av to faktorer: Arbeidsplassutvikling og attraktivitet.

Midt-Gudbrandsdal har hatt vekst i arbeidsplasser de siste tre årene på 4,3 prosent.  I denne perioden har hele landet hatt vekst, og veksten i Midt-Gudbrandsdal er dermed under landsgjennomsnittet på 9,2.  Veksten i offentlige arbeidsplasser er bedre enn gjennomsnittet, men det er lav vekst i privat næringsliv som trekker ned. Midt-Gudbrandsdal har dårlig næringsutvikling, særlig er det lite nyetableringer, hovedsakelig pga næringsstrukturen.

Den store utflyttingen fra Midt-Gudbrandsdal synes dermed å skyldes lav vekst i arbeidsplassene.  Attraktiviteten som bosted er nesten middels av norske regioner, både for unge voksne og barnefamilier.