Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Årdal

 

Årdal har nedgang i befolkningen de siste tre årene.  For de siste enkeltåret 2007 var det en oppgang igjen, og denne har så langt fortsatt i første halvår 2008.  Dette kan være et tegn på at utviklingen i Årdal er i ferd med å snu.

Befolkningsnedgangen de siste årene skyldes utflytting til andre kommuner i Norge.  Årdal har middels fødselsbalanse og høy innvandring.

Utflyttingen til andre kommuner skyldes nedgangen i antall arbeidsplasser i Årdal, og da særlig i privat sektor.  Det er innenfor industrien det tapes arbeidsplasser, og dette ser ut til å komme av rasjonalisering i de største prosessindustribedriftene.  Dette er en utvikling vi ser også i andre kommuner med mye prosessindustri. Næringslivet i Årdal går ellers ganske godt, har forbedret seg kraftig i 2007 både når det gjelder lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Årdal er middels attraktiv generelt og for barnefamilier, og over middels attraktiv for unge voksne.  Unge voksne flytter fremdeles ut av Årdal, i likhet med de fleste andre kommuner, men i mindre grad enn gjennomsnittet for norske kommuner.

Dersom næringslivet fortsetter å gå så bra som i 2007, og Årdal kan opprettholde den relativt gode attraktiviteten, kan det se ut til at vi kan se en oppgang i befolkningstallene også de neste årene.