Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Akershus

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Akershus


Akershus er blant de beste fylkene i landet for de fleste indikatorene.  Fylket har den høyeste netto innflyttingen fra andre fylker, tredje høyest fødselsbalanse og fjerde størst innvandring.  Bare Rogaland og Oslo har høyere befolkningsvekst de siste tre årene.

Akershus har fjerde høyest vekst i antall arbeidsplasser.  For offentlige arbeidsplasser er veksten høyest, for private femte størst i landet.

Når det gjelder næringsutvikling er Akershus nest best på lønnsomhet, og fjerde best på nyetableringen.  Akershus kommer på tredje sisteplass når det gjelder andel vekstforetak.

Akershus er tredje mest attraktive fylke.  Attraktivitetsbarometeret som metode fungerer imidlertid ikke så godt for så store geografiske områder som fylker, men passer best for regioner og kommuner.

Et spørsmål er om Akershus kan ta for gitt at de også i fremtiden vil skåre høyt på kvantitative indikatorer for næringsutvikling og attraktivitet.  Kanskje det da er mer relevant å se på kvalitative indikatorer?  Høyere kvalitet på bedrifter med hensyn til arbeidsmiljø og lønnsnivå?  Høyere kvalitet på befolkningen med hensyn til utdanning og inntekt?