Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NæringsNM 2008

NæringsNM 2008

 

I Nærings-NM 2008 måles næringsutviklingen i kommuner, regioner og fylker i Norge.  Næringsutviklingen måles gjennom næringslivsindeksen, som er sammensatt av fire delindikatorer: Lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse.  Stavangerregionen har den beste næringsutviklingen av regionene, mens Ullensaker har den beste næringsutviklingen av kommunene.

Innovasjonsgraden i regionenes næringsliv er også presentert i denne utgaven.

Rapporten viser også resultater fra en statistisk analyse hvor sammenhengen mellom hovedindeksen og de ulike delindikatorene og andre regionale kjennetegn er analysert.

Til slutt har vi kombinert resultatene fra Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret, for å kåre regioner og kommuner som lykkes både når det gjelder næringsutvikling og stedlig attraktivitet.  Drammensregionen er den mest vellykkede regionen når vi ser på resultatene fra Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret i sammenheng, mens Ullensaker er den mest vellykkede kommunen.