Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark

Vurdering av strategier og tiltak i MTNU


Dette er et notat utarbeidet på oppdrag fra Midt-Telemark Næringsutvikling AS (MTNU).  MTNU er et regionalt nærings-utviklings-selskap for kommunene Nome, Sauherad og Bø og er eid av kommunene og regionens næringsliv. Hensikten med dette notatet er å gjøre en vurdering at strategiene som MTNU har arbeidet med.  MTNU arbeider med mange ulike tiltak og prosjekter, noen i egen regi, og andre som en av flere partnere.  I dette notatet gjør vi imidlertid ikke effektevalueringer av tiltakene, men vurderer strategiene og innretningen på arbeidet.