Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunal selskapsstatistikk

Figurer og tabeller


Det har de senere årene vært en jevn økning i tallet på kommunale selskaper. Telemarksforsking-Bø har i den forbindelse fått i oppdrag fra KS å sammenstille og presentere statistikk over kommunale selskaper basert på data levert av Brønnøysundregistrene.

I notatet er det lagt vekt på å utarbeide tabeller og figurer som i hovedsak fokuserer på hvordan kommunale selskaper fordeler seg i forhold til fylker, kommuner, hovednæringer, organisasjonsform, økonomi, ansatte og styrerepresentanter. Videre presenteres tall for utviklingen av kommunale selskaper over tid. Innledningsvis i notatet er det gitt noen kortfattede kommentarer til statistikken som presenteres.