Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Bamble

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Bamble har stabil befolkning, med god fødsels-balanse, men litt under middels innvandring og flyttebalanse til andre kommuner.

En svak utvikling av antall arbeidsplasser i kommunen har nok virket negativt inn på flyttestrømmene.  Det er i det private næringslivet at utviklingen av arbeidsplasser har vært dårlig.

Næringslivet i Bamble gjør det imidlertid ganske bra.  Lønnsomheten har vært svak de siste tre årene, som vist i oversikten over, men denne har blitt bedre i 2007.  Mange bedrifter i Bamble har vekst, og det er også mange nyetableringer i kommunen.

Den svake utviklingen av antall arbeidsplasser i næringslivet i Bamble skyldes derfor høyst sannsynligvis rasjonalisering i industrien.  Mange kommuner som har en stor prosessindustri som Bamble, har samme utvikling.  Med fortsatt god vekst og lønnsomhet i næringslivet og mange nyetableringer vil nok næringslivet igjen få vekst i antall ansatte.

Attraktiviteten til Bamble er nær middels.  Den stedlige attraktiviteten ser dermed ikke ut til å ha påvirket flyttestrømmen i den ene eller andre retningen.  Det er imidlertid et klart trekk at kommunen mister forholdsvis mange unge voksne, men får igjen mange barnefamilier.  Enda bedre attraktivitet for barnefamilier synes derfor å være nøkkelen til fremgang.