Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for RV13-regionen

 

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Styringsgruppa for prosjekt IS Fjordvegen.  Hensikten med rapporten er å beskrive viktige utviklingstrekk for kommunene som er bundet sammen av riksvei 13. Det er 16 kommuner som er knyttet sammen av riksvei 13, og disse kommunene strekker seg over tre fylker, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

I rapporten er det tatt med ulike tema som er viktige for befolknings- og næringsutvikling i denne regionen.

Rapporten er utarbeidet i løpet av høsten 2008.

Knut Vareide har vært prosjektleder og forfatter.