Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen

Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen

Med særleg vekt på Grenland


Telemarksforskning har på vegne av flere parter i BA-bransjen og offentlige organ gjennomført et forskningsprosjekt for å kartlegge omfanget av svart økonomi og brudd på helse, miljø og sikkerhetsbestemmelsene i bygge- og anleggsbransjen i Grenland.

Rapporten behandler tre forhold innenfor bygge- og anleggsbransjen som forskningsmessig kan sees uavhengig av hverandre, omfanget av svart arbeid, brudd på HMS-reglementet og såkalte svarte konkurser. Svarte konkurser er her forstått som konkurser hvor det er grunn til å mistenke kriminelle forhold. Hvert forhold fortjener etter vårt skjønn ytterligere forskning hvor man med fordel kan gå dypere i mange av de problemstilinger som her drøftes. 

Det er vel kjent at bygge- og anleggsbransjen er særlig utsatt med hensyn til omfanget av svart arbeid. Bransjen er også preget av alvorlige og mange brudd på HMS-reglementet og forholdsvis stort omfang av konkurser hvor det stilles spørsmål om mulige lovbrudd. Slikt sett har bransjen karakter av å være en ”verstingbransje”. Dette bildet må kunne sies å bli bekreftet i denne rapporten. Det anslås at verdien av svart arbeid i  bygge- og anleggsbransjen i Grenland utgjør ca 200 mill. kr. 

Det finnes en del informasjon både om svart økonomi og brudd på HMS-regelverket. Men det finnes lite dokumentert kunnskap om sammenhengen mellom dem. Det er også, så langt vi kjenner til, gjort relativt lite om økonomiske konsekvenser av HMS-arbeidet, både på kostnads- og inntektssida, og dette er også et forhold som vi tar opp i denne undersøkelsen. En analyse av den type som her gjøres antas derfor å være nyttig både for verneombudene, Arbeidstilsynet, arbeidstakere/arbeidsgivere innen BA-bransjen, skattemyndigheter og politiske beslutningstakere.

Forfatterne er Terje Kili, Audun Thorstensen og Ailin Aastvedt