Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Kragerø

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Kragerø har vekst i befolkningen de siste tre årene.  For det siste enkeltåret 2007 var det en sterk vekst, og denne har så langt fortsatt i 2008. 

Kragerø har fødselsunderskudd som trekker ned.  Nivået på innvandringen er over middels og trekker opp.

Kragerø har netto innflytting fra andre kommuner.  Denne innflyttingen var særlig sterk i 2007.

Innflyttingen blir positivt påvirket av at Kragerø har en sterk vekst i antall arbeidsplasser.  Det er over middels vekst i antall arbeidsplasser både i privat og offentlig sektor.

Næringslivet i Kragerø gjør det over middels i Nærings-NM.  Det er spesielt mange nyetableringer som trekker opp.

Kragerø er over middels attraktiv. Dette skyldes at Kragerø er attraktiv for barnefamilier.  Kragerø er lite attraktiv for unge voksne.

Den høye innflyttingen i 2007 tyder på at attraktiviteten er på vei opp.  Sannsynligvis vil Kragerø klatre på attraktivitetsbarometeret til neste år.