Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Gjøvikregionen

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Rapporten gjennomgår endringstrekk i demografi, næringsliv og attraktivitet for
Gjøvikregionen fra 2000-2007. Det er videre gjennomført en spørreundersøkelse
blant politikere, offentlig ansatte og næringslivet, om tilfredshet og holdninger til
det regionale næringsarbeidet. I kapittel fire foretas en kvalitativ vurdering av
næringssamarbeidet i regionen før rapporten avsluttes med et oppspill til framtidige
aktiviteter.

Rapporten leveres oppdragsgiver med to vedlegg: TF-notat
01/2009, Næringsanalyse for Gjøvikregionen – benchmarking av næringsutvikling
og attraktivitet, og TF-notat 03/2009, Næringsutvikling i Gjøvikregionen –
spørreundersøkelse. Se disse.