Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Drangedal har en liten nedgang i befolkningen de siste tre årene.  Utviklingen i befolkningen plasserer Drangedal litt under middels av kommunene i landet.

Drangedal har fødselsunderskudd som trekker kraftig ned.  Nivået på innvandringen er over middels og trekker opp.

Drangedal har netto utflytting til andre kom-muner.  Det har også flertallet av kom-munene, slik at Drangedal faktisk er litt over middels når det gjelder den innenlandske flyttingen.

Flyttebalansen mellom Drangedal og andre deler av landet blir påvirket av utviklingen i antall arbeidsplasser og attraktiviteten til Drangedal som bosted.

Drangedal har en forholdsvis positiv utvikling i antall arbeidsplasser.  Drangedal skårer ganske lavt på Nærings-NM, men det private næringslivet har likevel hatt litt over middels utvikling i antall arbeidsplasser.  Eksisterende næringsliv har hatt over middels vekst, men det er få nyetableringer og svak lønnsomhet.

Attraktiviteten til Drangedal er nesten middels av kommunene i Norge.  Det er litt overraskende at Drangedal er mer attraktiv for unge voksne enn for barnefamilier.