Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Notodden har en liten nedgang i befolkningen de siste tre årene.  For det siste enkeltåret 2007 var det en vekst, og denne har så langt fortsatt i 2008. 

Notodden har fødselsunderskudd som trekker ned.  Nivået på innvandringen er litt under middels.

Notodden har netto utflytting til andre kommuner.  Utflyttingen er ikke stor i forhold til folketallet, og Notodden er faktisk rangert over middels når det gjelder flyttebalansen.  Flertallet av kommunene i landet har netto utflytting, fordi de største kommunene har stor netto innflytting.

Flyttebalansen er påvirket av to faktorer: Arbeidsplassutvikling og attraktivitet.

Når det gjelder arbeidsplassutvikling har Notodden en dårlig utvikling.  Notodden har færre arbeidsplasser i 2007 enn i 2000.  Det er utviklingen av arbeidsplasser i næringslivet som har vært svak.  Omsetningsveksten i det eksisterende næringsliv har vært svak.  Etablerings-frekvensen har imidlertid vært god, og lønnsomheten middels.

Notodden har fått redusert utflyttingen på grunn av at kommunen er attraktiv som bosted.  Notodden er attraktiv både for unge voksne og barnefamilier.