Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Buskerud

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Buskerud har sjette høyest befolkningsvekst de siste tre årene av de 19 fylkene i landet.  Dette til tross for at fødselsbalansen er under middels av fylkene.  Innvandringen er heller ikke høy.

Det er innflytting fra andre fylker som fører til at Buskerud har den relativt høye befolknings-veksten.

Flyttebalansen mellom Buskerud og andre fylker er påvirket av arbeidsplassveksten i fylket og den stedlige attraktiviteten. 

Arbeidsplassveksten i Buskerud har vært som middels av fylkene.  Næringsutviklingen er god, spesielt lønnsomheten i næringslivet.  Buskerud har også et godt innovasjonsklima som bidrar til vekst i næringslivet.  Den gode nærings-utviklingen har likevel ikke ført til spesielt sterk vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet.  Veksten i antall arbeidsplasser i privat næringsliv i Buskerud er så vidt over middels.

Når Buskerud til tross for en middels utvikling i antall arbeidsplasser har så høy netto innflytting fra andre fylker, må det skyldes andre attraksjonsfaktorer.  Buskerud er attraktiv som bosted.  Det er spesielt de regionene som ligger nærmest Oslo som er attraktive, som Ringerike/Hole, Drammensregionen og Midt-Buskerud.